Domů » Novinky » Lidské hyeny

Lidské hyeny

Když jsem se to dozvěděla, řekla jsem si, že je to jako zlý sen a já se probudím a bude zase všechno hezké. ALE NEBUDE!!!Tečou mi slzy, nemohu ani mluvit...Je konec, krásní králové nebes svůj život prohráli.Ptám se jaká hyena? Kdo tohle mohl udělat? Ať to byl kdokoliv, přeju mu, aby se mu to vrátilo se vším všudy. Zde je pravda, milovníci přírody...Celé hnízdo veVyhnanicích na Táborsku bylo skutečně vytrávené karbofuranem vizhttp://www.karbofuran.cz/db.php?l. Otrávený samec byl naším nejstarším kroužkovaným orlem.

Karbofuran

Karbofuran patřímezi syntetické chemické látky,patřící do skupiny nejjedovatějších karbomátových pesticidů. Chemický vzorec karbofuranu: (ISO) 2,2- dimethyl- 2,3- dihydro- 1- benzofuran- 7- yl- N- methylkarbamát. Jedná se o bílou krystalickou hmotu, která je bez zápachu.
Karbofuran je nervový jed, působí velmi rychle, jeho důsledkem je celkové ochrnutí, ochrnutí dýchacího svalstva (svalová obrna) a smrt nastává udušením. Karbofuran je toxický při vdechnutí a při požití, dále dráždí oči a je vysoce toxický pro vodní organismy.
Karbofuran byl poprvé registrován v USA a to v roce 1969. V zemědělství se pesticidy obsahující karbofuran užívaly k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců.
Čistý karbofuran byl zákonem číslo 157/1998 Sb., o chemických látkách klasifikován jako vysoce toxický a nebezpečný životnímu prostředí.
Dne 13. června 2007 rozhodla Evropská komise o nezařazení karbofuranudo přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a rozhodla oodnětí přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
Státní veterinární správa ČR informovala již v únoru 2008, že byl přijat zákaz prodeje přípravku s obsahem karbofuranu (Furadan).Přípravky (pesticidy) s obsahem karbofuranu byly v posledních letech zneužívány k otravám volně žijících živočichů po celé České republice.
Příznaky intoxikace karbofuranem: Bolesti hlavy, pocit nevolnosti, slabost a závratě, bolesti břicha, nucení na zvracení a samotné zvracení, dýchavičnost, zvýšené pocení a zúžení zorniček.(ber, 2013)

Karbofuran potvrzen. No, něco tak hnusnýho jsem ještě neviděla.To je smutek!!!!! Hnízdo u Sudoměřic.(5)

Fotka uživatele Jaroslav Závora
Fotka uživatele Jaroslav Závora
Fotka uživatele Jaroslav Závora
Fotka uživatele Jaroslav Závora